Osnivanje zaklade Sport2Life proslavili smo događajem u studenom 2017 u Pragu. Domaćin i osnivač gospodin Michael Saran bio je podržan od strane poznatih sportaša kao što su Marek Pakosta, Senna Ušić Jogunica, Katerina Elhotova, Aleš Valenta, Šarka Stracova, Vladimir Šmicer i Jiri Kejval.