Pomozte nám rozrůst se, a zapojit tak více neaktivních dětí do sportovních aktivit. Doufáme, že se nám podaří dosáhnout našeho cíle, a to zahrnout více než 1500 dětí do sportovních činností, nebo snížit počet neaktivních dětí v naší komunitě o 20%.

Chcete-li nás podpořit prostřednictvím dobrovolnické práce, vyplňte prosím formulář a my vás budeme obratem kontaktovat:

Jméno Příjmení *

E-mail *

Číslo mobilního telefonu *

Datum narození *

Povolání*

Škola, společnost, příp. název fakulty *

Místo bydliště *

Velikost trička

Už jste se někdy zúčastnil/a dobrovolnické práce? *
AnoNe

Máte-li zkušenost s dobrovolnictvím, popište prosím Vaše pozitivní i negativní zkušenosti.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny a informace týkající se vašich práv, povinností a chování jakožto dobrovolníků programů Sport2Life.

Kandidát je povinen se zúčastnit pohovoru a školení, aby se stal dobrovolníkem programu Sport2Life.
Dobrovolník nebude odměněn žádným druhem platby za svou dobrovolnickou angažovanost.
Dobrovolník je povinen poskytovat práci v souladu s odbornými předpisy a etickými pravidly.
Během své angažovanosti dobrovolník přebírá plnou odpovědnost za své chování.
Dobrovolník se zavazuje dodržovat pravidla a předpisy týkající se bezpečnosti práce.
Dobrovolník se zavazuje, že během svého dobrovolnického působení bude nosit oděv, který poskytne organizátor.
Spotřeba alkoholických nápojů a drog je přísně zakázána během dobrovolnické angažovanosti.
Pořadatel není povinen pozvat všechny přihlášené kandidáty na pohovor.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje budou využity pro zpracování dobrovolnických žádostí v programech Sport2Life a nebudou předávány třetím stranám. Vaše osobní údaje jsou potřebné pro lepší výběr kandidátů.

SOUHLAS
Souhlasím s tím, že mé osobní údaje mohou být použity pro účely výběru dobrovolníků. Souhlasím s tím, že pořízené fotografie, na kterých se dobrovolník vyskytuje, mohou být použity pro propagační účely Sport2Life.