Sport2Life je soukromě financovaný projekt zaměřený na inspirativní zdravý životní styl a dobré návyky díky sportu.

Naším posláním je promovat, podporovat a zpřístupňovat sport všem dětem a mladistvým. Prostřednictvím organizovaných sportovních aktivit prosazujeme dobré kvality, zdravé návyky a disciplínu vytvořenou sportem. Věříme, že prostřednictvím vzdělávání dětí, rodin a veřejnosti o důležitosti sportu, pravidelném tréninku a dobré výživě můžeme motivovat mladé lidi k tomu, aby se věnovali zdravému a šťastnému životu.

Our story

Náš příběh

Nadace byla založena v Praze v České republice v listopadu 2017 panem Michaelem Saranem. V červnu 2018 založila nadace svou další kancelář, a to v Chorvatsku.

Our mission

Naše mise a hodnoty

Naším posláním je promovat, podporovat a zpřístupňovat sport všem dětem a mladistvým. Prostřednictvím organizovaných sportovních aktivit prosazujeme dobré kvality, zdravé návyky a disciplínu vytvořenou sportem.

Who we are Sport2Life

Kdo jsme?

Pan Saran je zakladatelem společnosti Odien. Před založením Odien v roce 2004 pracoval v soukromých investičních podnicích v Londýně, Bostonu a Praze.