Sport2Life je soukromě financovaný projekt zaměřený na inspirativní zdravý životní styl a dobré návyky díky sportu.

Naším posláním je propagovat, podporovat a zpřístupňovat sport všem dětem a mladistvým na základních školách. Prostřednictvím organizovaných halových a venkovních sportovních aktivit propagujeme zdravé životní návyky, které prostřednictvím sportovní činnosti a disciplíny mají pozitivní dopad na děti ve mladším a starším školním věku. Věříme, že prostřednictvím vzdělávání dětí, rodin a široké veřejnosti o důležitosti sportu, pravidelném tréninku a správné životosprávě můžeme motivovat mladé lidi k tomu, aby prožili zdravý a šťastný život.

Our story

Náš příběh

Nadace byla založena v Praze v České republice v listopadu 2017 panem Michaelem Saranem. V červnu 2018 založila nadace svou další kancelář, a to v Chorvatsku.

Our mission

Naše mise a hodnoty

Naším posláním je promovat, podporovat a zpřístupňovat sport všem dětem a mladistvým. Prostřednictvím organizovaných sportovních aktivit prosazujeme dobré kvality, zdravé návyky a disciplínu vytvořenou sportem.

Who we are Sport2Life

Kdo jsme?

Pan Saran je zakladatelem společnosti Odien. Před založením Odien v roce 2004 pracoval v soukromých investičních podnicích v Londýně, Bostonu a Praze.