Činnost nadace byla až donedávna financována výhradně ze soukromých zdrojů zakladatele nadace. S tím, jak přibývá neaktivních dětí a dětí s nadváhou, roste i úsilí nadace o naplnění její mise. Činnost nadace se rozrůstá, a tím logicky rostou i náklady na její činnost. Hledáme proto partnery, kterým stejně jako nám záleží na tom, aby se děti pravidelně hýbaly, dodržovaly správnou životosprávu a mohly vést šťastný a zdravý život. Vaše příspěvky nám pomůžou dopřát pohyb více dětem z naší komunity.

 

A co vám partnerství s nadací Spot2Life může přinést?

Zasažení vlastní cílové skupiny (děti ve věku 6 – 11 let a jejich rodiče, lidé, kteří mají pozitivní vztah ke sportu)

Zvýšení povědomí u širší veřejnosti v lokalitě Praha Letňany / Čakovice

Budování pozitivního image u veřejnosti a u vlastních i potenciálních zaměstnanců

Zvýšení sympatií a podporu loajality k vlastní značce

Zlepšení vztahů s aktuálními zákazníky a následné zvyšování prodeje

Naplňování sociálně odpovědné politiky společnosti

Dosažení pozitivní publicity

 

Máte-li zájem o jakoukoli formu partnerství, kontaktujte ředitele nadace.

Děkujeme, že nám pomáháte vést děti ke sportu.