Partnerství a sponzoring

Nadace Sport2Life byla až donedávna financována výhradně ze soukromých zdrojů svého zakladatele. Nicméně její aktivity se rozrůstají a tím se logicky zvyšují i náklady na činnost.

Hledáme proto partnery, kterým stejně jako nám, záleží na tom, abychom ovlivnili současnou generaci dětí, umožnili jim pochopit výhody aktivního života, vykonali něco smysluplného pro budoucnost. Nechceme jen nečinně sledovat naše děti závislé na mobilních technologiích, řada z nich už není sto udělat kotoul, přeskočit překážku, trefit míčem cíl. A nejen to.

Sport a pohyb mohou nastartovat dobré životní návyky, naučit vůli a odhodlání, zrcadlí se v něm úspěších. Pojďme společně předat, kromě čisté radosti z pohybu, tuto zkušenost dál.

 

Máme know-how, tým, program a víme, jak na to. Umíme vás nejen zviditelnit, ale i aktivně začlenit. O spolupráci s vámi stojíme.

Sdělte nám vaši představu, jakým způsobem byste měli zájem pomoci – a my navrhneme konkrétní řešení. Portfolio možností je velmi široké a různorodé.

Finanční podpora
Pokud vám vyhovuje forma finanční podpory, děkujeme. Zviditelníme vás, stanete se naším partnerem.

Staňte se dobrovolníky
Někomu vyhovuje forma čisté finanční podpory, jiní hledají způsob, jak začlenit své zaměstnance, kteří nám pomáhají jako dobrovolníci na námi organizovaných akcích pro děti. Je to pro ně forma team-buildingu a jsou na to oprávněně hrdí.

 

Těší nás, že je stále více společností, které se chtějí spolupodílet na obecně prospěšných projektech. Uvědomují si, jak důležitým faktorem právě pro jejich vlastní činnost je aktivita.

Máte-li zájem o jakoukoli formu partnerství, kontaktujte ředitele nadace, Přemysla Chaloupku.

 

Děkujeme, že nám pomáháte vést děti ke sportu, obohacovat a zkvalitňovat jim tak životy.

#support #play #learn #live