Naše mise

Věříme, že sport je nepostradatelný pro pozitivní tělesný i duševní vývoj dětí a mládeže. Proto je naším posláním podporovat pohyb, a to prostřednictvím organizovaných sportovních aktivit, soutěží a edukačních projektů.

Naše hodnoty

Spolupráce: Týmovou prací překonáváme překážky na cestě k úspěchu

Vývoj: Naším největším cílem je motivovat děti k tomu, aby se staraly o své zdraví

Rozvoj: Snažíme se přizpůsobit, růst a dosahovat vytoužených výsledků

Integrita: V mládeži pěstujeme úctu, důvěru a uvědomělost k druhým

Fairplay: Učíme děti být férový nejen ve sportu, ale i v životě

#play

Sportuj a hýbej se

#learn

Nauč se dobrým návykům zdravého životního stylu

#live

Žij šťastný a aktivní život

Úkoly

1. Vyvinout nové programy, které vytvoří povědomí o zdravém a aktivním životním stylu
2. Poskytovat udržitelnou podporu dětem tak, aby byly schopné se zdravě rozvíjet
3. Podporovat komunitu v tom, aby vytvářela lepší vzdělávací podmínky
4. Vytvořit povědomí o našem poslání
5. Podporovat rozvoj a zdraví mládeže
6. Budovat silné vztahy s našimi ambasadory

Objectives