Naše mise

Věříme, že sport, pobyt na čerstvém vzduchu a zdravá výživa jsou nepostradatelné pro správný tělesný i duševní vývoj dětí a mládeže. Proto je naším posláním propagovat, podporovat a zpřístupňovat sport všem dětem na základních školách.

Naše hodnoty

Spolupráce: Týmovou prací překonáváme překážky na cestě k úspěchu

Rozvoj: Naší nejvyšší prioritou je podpora dětí v jejich zdravém růstu a dospívání a vedení ke společenské odpovědnosti

Agilita: Rozvíjíme u dětí schopnost přizpůsobit se a růst za účelem dosažení vytyčených cílů

Integrita: V mládeži pěstujeme úctu, důvěru a uvědomělost k druhým

Fairplay: Učíme děti být férový nejen ve sportu, ale i v životě

#play

Sportuj a hýbej se

#learn

Nauč se dobrým návykům zdravého životního stylu

#live

Žij šťastný a aktivní život

Úkoly

1. Svým programem podporovat zdravý a aktivní životní styl
2. Poskytovat dětem podporu v jejich rozvoji
3. Přispívat svému okolí k vytváření podmínek kvalitního vzdělávání
4. Upozornit na význam sociální odpovědnosti ve společnosti
5. Podporovat rozvoj a zdraví mládeže
6. Spolupracovat s významnými osobnostmi v oblasti sportu pro dosažení našich cílů

Objectives