Naše mise

„Aby si dítě oblíbilo sportovní aktivitu a ta se stala pravidelnou součástí jeho života, je potřeba zajistit takzvaných 5P. Pohyb, Prožitek, Pocit úspěchu, Přátelství, Potřeba vzoru. Není toho mnoho. Potíž je v tom, že musí fungovat všech 5P najednou. Zajistit toto všechno v rámci rodiny nebo školní výuky je velmi obtížné. Dobrá zpráva je, že rodina a škola se sportovním kroužkem či oddílem společně, to však mohou dokázat. To je také úkol naší nadace.“
Přemysl Chaloupka, ředitel Sport2Life

Naše hodnoty

Týmovost
Díky práci v týmu překonávat překážky na cestě k úspěchu.

Rozvoj
Podporovat děti v jejich rozvoji, klást důraz na jejich zdraví.

Edukace
Přispívat k vytváření podmínek kvalitního vzdělávání.

Vzor
Spolupracovat s významnými osobnostmi v oblasti sportu pro dosažení našich cílů.

Fair play
Učit se být čestný nejen ve sportu, ale i v životě.

#play

#learn

#live